Bekijk hieronder de antwoorden op de veelgestelde vragen:

Ik wil me aanmelden als gastgezin. Hoe moet dat?

Je kunt je aanmelden door op de homepage van onze website op de button DOE MEE te klikken en het formulier in te vullen en te verzenden.

Wat gebeurt er met mijn aanmelding?

We registreren je gegevens in onze database en via onze (on)regelmatige emailupdates (ongeveer 4 x per jaar) houden we je op de hoogte van onze activiteiten en concrete hulpvragen. We proberen bijvoorbeeld 4-6 keer per jaar een Meet & Greet te organiseren, waarbij we nieuwkomers in Amersfoort matchen met Amersfoortse gastgezinnen voor een koffievisite of een maaltijd bij hen thuis. Die activiteit wordt altijd van tevoren aangekondigd in onze emailnieuwsbrief. Soms nodigen we ook gastgezinnen uit om kennis te maken met nieuwkomers die in hun buurt zijn gaan wonen.

Wat wordt er verwacht van een gastgezin?

Dat je vooral jezelf bent en dat betekent dat we geen vaste scripts hanteren. We vragen van een Gastgezin of ze bereid zijn om bij een concrete hulpvraag of activiteit van Gastgezin Amersfoort mee te doen. Je kunt per activiteit beslissen of je meedoet en hoe je jouw talenten hierbij het beste in kan brengen. We houden je via onze email-updates automatisch op de hoogte van onze activiteiten.

Onze kernactiviteit is het organiseren ‘’Meet & Greets’’, dat doen we 4-6 keer per jaar.  Daarvoor zijn we altijd op zoek naar Gastgezinnen die een nieuwkomer op de koffie of voor een maaltijd thuis willen ontvangen. Uit deze ontmoetingen ontstaan vaak langduriger contacten, maar dat hoeft niet per se.

Wat is een Meet & Greet?

De Meet & Greet is een kernactiviteit van Gastgezin Amersfoort. We proberen 4 – 6 keer per jaar Amersfoortse Gastgezinnen te matchen met nieuwkomers in de stad. Vaak gaat het om vluchtelingen die net hun verblijfsvergunning hebben, maar soms ook om arbeidsmigranten die om andere redenen naar Nederland gekomen zijn en hier een nieuw bestaan proberen op te bouwen. Een Amersfoorts Gastgezin nodigt dan eenmalig een nieuwkomer thuis uit voor een koffievisite of voor een warme maaltijd. De Meet & Greets organiseren we  regelmatig samen met de NVA, het instituut voor duurzame inburgering en taalles in Amersfoort.

Ik wil spullen doneren voor vluchtelingen. Waar kan dat?

Als je kleding of speelgoed wilt aanbieden dan kan dat op de Argonweg 10 (industrieterrein De Isselt, achter de Praxis) bij:

Hoe blijf ik op de hoogte van de activiteiten van Gastgezin Amersfoort?

Als je je aangemeld hebt als gastgezin, kom je automatisch in de database voor onze nieuwsbrieven. 4-6 keer per jaar houden we je op de hoogte van wat er speelt. Ook kun je je zelf aanmelden op de Facebookgroep Gastgezin Amersfoort. Hier worden vrijwel wekelijks kleine en grote berichten gedeeld, vaak over praktische zaken of activiteiten voor / door vluchtelingen.

Hoe is Gastgezin Amersfoort ontstaan?

In de zomer en het najaar van 2015 kwamen grote stromen vluchtelingen via rubberen bootjes Europa binnen, vooral vanuit Syrië en Eritrea. Omdat COA niet voldoende capaciteit had om iedereen op te vangen werden in diverse gemeenten sporthallen ter beschikking gesteld voor de crisisnoodopvang. In september 2015 werden 102 vluchtelingen opgevangen in Sporthal Schuilenburg in Amersfoort en daarna in de leegstaande Anne Annemaschool. Dit pand is inmiddels gesloopt. Voor de opvang werd een beroep gedaan op vrijwilligers, die veel activiteiten organiseerden, waaronder de eerste Meet & Greets. Een groot deel van deze vluchtelingen heeft ondertussen een sociale huurwoning gekregen in Amersfoort. Het netwerk van vrijwilligers dat zo is ontstaan heeft niet alleen hen geholpen, maar richt zich nu ook op andere vluchtelingen en statushouders in Amersfoort en omgeving.

Wat is het doel van Gastgezin Amersfoort?

Gastgezin Amersfoort is een platform van Amersfoorters die vluchtelingen een warm welkom willen geven in de stad en hen de helpende hand willen reiken. Door af en toe een vluchteling thuis uit uit te nodigen, of door samen een activiteit te ondernemen. We willen op die manier een positieve stimulans geven aan de integratie van nieuwkomers. Onze activiteiten zijn gericht op het oefenen van de Nederlandse taal en cultuur. Maar soms is de hulp ook gewoon heel praktisch van aard.

Belangrijk is dat de hulp direct aansluit bij wat vluchtelingen nodig hebben. Gastgezin Amersfoort werkt zoveel mogelijk in overleg met COA, VluchtelingenWerk, NVA, de gemeente Amersfoort en de landelijke actie Gastgezin voor een Vluchteling.

jlk1-sep-09-2015_48