Rooster

De betrokken vrijwilligers kunnen het rooster raadplegen door in te loggen.

De gemeente Amersfoort heeft op 30 september 2015 een crisisopvanglocatie ingericht in Sporthal Schuilenburg. Honderd vluchtelingen waarvoor geen plaats was in overbelaste reguliere asielzoekerscentra werden in de Amersfoortse sporthal opgevangen op geïmproviseerde veldbedjes. Gastgezin Amersfoort heeft in nauwe samenwerking met lokale kerken en vrijwilligers van de El Fath Moskee de lead genomen bij het organiseren van grote groepen vrijwilligers die spontaan hun hulp aanboden bij de opvang en ondersteuning van deze mensen. Vrijwilligers boden aan om te gaan sporten, verzorgden de catering, gingen mee met een vluchteling naar de tandarts of het ziekenhuis als het nodig was of boden gewoon een luisterend oor zodat de vluchtelingen hun hart konden luchten. Velen hebben een indringende oorlogservaring achter de rug.

u
m

Op 8 oktober heeft de gemeente deze groep vluchtelingen verhuisd naar de leegstaande Anne Annemaschool aan de Verdistraat 53 in Amersfoort. Officieel is deze opvang gelabeld als “verlengde crisisopvang” omdat er in de reguliere asielzoekerscentra nergens plaats is voor deze groep mensen. Een pool van meer dan 100 betrokken vrijwilligers probeert zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de kracht van de lokale gemeenschap door bijvoorbeeld mee te draaien met sportactiviteiten in de wijk of catering te betrekken van lokale partijen. Op dit moment zijn er geen nieuwe vrijwilligers nodig in de crisisopvang omdat we al meer dan voldoende aanbiedingen hebben. Wel staan we altijd open voor goede ideeën voor aansluiting bij bestaande wijkactiviteiten in Amersfoort. Email: gastgezin.amersfoort@gmail.com