Boosheid in opvang over brief

Vluchtelingen bang voor lot achtergebleven familie .

Gevoelens van woede en teleurstelling overheersen bij de vluchtelingen in de voormalige Anne Annemaschool in Amersfoort. Woensdagavond kregen ze te horen dat het zeker een half jaar duurt voordat duidelijkheid krijgen over hun status.

De vluchtelingen kregen allemaal een exemplaar van de slechtnieuwsbrief die staatssecretaris Dijkhoff afgelopen maandag naar buiten bracht. Daarin staat dat het COA te weinig mankracht heeft om asielaanvragen snel te verwerken. Medewerkers van het COA, die de brief moesten toelichten, kregen een stroom van heftige reacties over zich heen. Een man kon zijn boosheid niet bedwingen en begon te schelden. Sommige vrouwen barstten in tranen uit. “De onrust ontstaat omdat ze het gevoel hebben dat ze in een val zijn gelopen”  zegt vrijwilligerscoördinator Simone Kennedy die woensdag aanwezig was. De vluchtelingen horen van lotgenoten uit andere Europese landen dat asielaanvragen daar sneller verlopen. De meest heftige reacties waren afkomstig van vluchtelingen die nog familieleden hebben in Syrië. over het algemeen zijn dit vaders die in hun eentje zijn gevlucht. Ze kunnen hun gezin pas over laten komen als ze ene verblijfsstatus hebben gekregen in Nederland. Omdat dit nu langer gaat duren, kunnen zij hun familieleden niet in veiligheid brengen.

Volgens Kennedy geven de vluchtelingen zichzelf de schuld. “ze hebben het gevoel dat ze het slechtste land van Europa hebben gekozen, omdat het hier zo langs duurt. Ondertussen vrezen familieleden voor hun leven”. Een man vertelt dat zijn vrouw en drie kinderen nog in Syrië zijn. Zij hebben geen huis, nauwelijks eten en zijn op de vlucht. Volgens de man staat zijn vrouw op het punt om te bevallen. hij houdt het COA verantwoordelijk als zijn gezin het niet overleeft.